Τρίτη 22 Ιουνίου 2021
Greek English

Προξενικό Γραφείο Λευκωσίας --Consular Office in Nicosia

Προξενικό Γραφείο Ελληνικής Πρεσβείας στην Κύπρο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
  • Δ1.Επικύρωση υπογραφής
  • Δ2.Πιστοποιητικό αμεταβλήτου καταστάσεως («πιστοποιητικό εν ζωή»)
  • Δ3.Επικύρωση ακριβούς αντιγράφου
  • Δ4.Εξακρίβωση Γνησιότητας Εγγράφων – Επικύρωση υπογραφής μεταφραστή
  • Δ5.Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης/Οικογενειακής Κατάστασης
  • Δ6.Αναζήτηση Ληξιαρχικής Πράξης

Σημαντικές πληροφορίες - Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Δ1. Επικυρώσεις υπογραφής εδώ
Δ2. Πιστοποιητικό αμεταβλήτου καταστάσεως («πιστοποιητικό εν ζωή») εδώ
Δ3. Επικύρωση ακριβούς αντιγράφου εδώ
Δ4. Εξακρίβωση Γνησιότητας Εγγράφων – Επικύρωση υπογραφής μεταφραστή εδώ
Ραντεβού: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από 09.00 έως 13.00
Ώρα Προσέλευσης: 10 λεπτά νωρίτερα πριν την ώρα του προκαθορισμένου ραντεβού σας .

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
  • Ανανέωση διαβατηρίουP1

Σημαντικές πληροφορίες - Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Πατήστε εδώ
x

Επιλέξτε ημερομηνία και ώρα

 
Παρακαλώ περιμένετε...