Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2022
Greek English

Προξενικό Γραφείο Ριάντ - Consular Office in Riyadh

Οι επισκέπτες του Προξενικού Γραφείου απαιτείται να φέρουν διαβατήριο ή ΑΔΤ. Οι πληρωμές γίνονται μόνο μετρητοίς σε SAR (1€= 4 SAR). Η διατίμηση καθορίζεται στο ΠΔ 16/2014.

Επικυρώσεις υπογραφών, πάσης φύσεως βεβαιώσεις & πιστοποιητικά - Signature attestations and certificates

Επικυρώσεις υπογραφών, πάσης φύσεως βεβαιώσεις & πιστοποιητικά - Signature attestations and certificates

Πριν την κράτηση ραντεβού για παντός είδους βεβαίωση ή πιστοποιητικό, οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν επιβεβαιώσει ότι τα δικαιολογητικά τους είναι πλήρη, στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση grcon.ria@mfa.gr και να έχουν λάβει έγκριση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επικύρωση υπογραφής υπαλλήλου του ΥΠ.ΕΞ. της Σαουδικής Αραβίας (π.χ. σε πιστοποιητικό Ζακάτ) είναι εφικτή και χωρίς ραντεβού, μεταξύ 9:30-12:00, όχι όμως αυθημερόν.

Πληρεξούσια - Notarial Power of Attorney

Πληρεξούσια - Notarial Power of Attorney

Οι αιτούντες θα πρέπει να αποστείλουν σχέδιο της συμβολαιογραφικής πράξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση grcon.ria@mfa.gr . Στη συνέχεια η Πρεσβεία εξετάζει τα αιτήματα κατά σειρά προεταιότητας και χορηγεί ραντεβού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν ο δικαιοπρακτών δεν ομιλεί την Ελληνική, απαιτείται επίσης μετάφραση του σχεδίου σε γλώσσα που κατανοεί.

x

Επιλέξτε ημερομηνία και ώρα

 
Παρακαλώ περιμένετε...